SFO/SFK er Vedbæk skoles tilbud til børn fra 0.-5. klasse efter skoletidens afslutning.

Efter skoletid går børnene i SFO eller SFK. Her arbejdes der værkstedsbaseret med forskellige tilbud jf. vores mål- og indholdsbeskrivelser. Fokus er på børnenes læring, trivsel og de sociale fællesskaber, og derfor tilrettelægges også undertiden særlige forløb for enkelte børnegrupper. Op til 5. klasse har hver klasse en kontaktperson, og denne medarbejder har også opgaver i undervisningstiden, for at understøtte helheden i børnenes skoledag.

Der kan læses om 1.maj børnene, skolestart og digital indskrivning under Afdeling 1.

Velkommen

SFO/SFK er opdelt i to afdelinger. SFO’en for 0.-4.klasse og SFK’en for 5.klasserne.
SFO’ens lokaler er fuldt integreret med skolens lokaler.
SFK’ens lokaler ligger i selvstændige lokaler i tæt forbindelse med skolen.

Mål

Målet for SFO/SFK er sammen med undervisningen at understøtte børnenes læring og trivsel. Læring og udvikling sker altid og overalt, både i og udenfor klasserummet.
SFO/SFK tilbyder en meningsfuld, stimulerende og udviklende fritid.

Læs mere om