Vedbæk Skole - et godt sted at være - et godt sted at lære!

Afdeling 2 består af 9 klasser fra 6. – 9. klasse. Afdeling 2 er fysisk placeret i Fløj C og D. I Afdeling 2 begynder forberedelsen på elevernes videre uddannelsesforløb. Undervisningen vil derfor i endnu højere grad lægge op til projektorienteret arbejde. Vi arbejder med ”projektdag” hver tirsdag. Undervisningen i afdeling 2 har ud over det faglige også fokus på samarbejde, ansvarlighed og fordybelse. Der bliver sat mål for undervisning og den enkelte elev i specielt dansk og matematik.

Velkommen

Vedbæk skole er en folkeskole med ca. 525 elever opdelt i to afdelinger - afdeling 1 for 0.-5. kl., og afdeling 2 for 6.-9. kl.. Skolen har en SFO/SFK for 0.- 5.kl., hvis lokaler er fuldt integreret med skolens lokaler. 

Mål

Vedbæk Skole er et læringscenter med fokus på,at den enkelte elev lærer mest muligt.

- Om sig selv og almen dannelse.

- Om tilegnelse af viden og færdigheder

- Om fællesskaber og verden omkring sig