Vedbæk Skole - et godt sted at være - et godt sted at lære!

 • Eleverne skal være glade for at gå i skole. Det er skolens mål, at alle elever på Vedbæk Skole kan lide at være på skolen. Det psykiske og fysiske arbejdsmiljø skal være af en sådan karakter, at det understøtter elevernes lyst og muligheder for læring og udvikling.
 • Eleverne skal udvikle deres egen personlighed, men de skal også kunne samarbejde.
  Vi lægger i elevernes hverdag vægt på, at de får mulighed for at udvikle deres personlighed og evner optimalt. Vi lægger ligeledes vægt på den sociale dimension, således at evnen til samarbejde stimuleres og at elevernes rummelighed og tolerance over for andre mennesker udvikles.
 • Eleverne skal nå et så højt fagligt niveau som muligt, men skal også udvikle deres kreative evner.
  Vedbæk Skole lægger vægt på en god, faglig undervisning. Lærerpersonalet søges sammensat på en sådan måde, at undervisningen i fagene bliver så kompetent som muligt. Vi lægger samtidig vægt på at undervisningen i de kreative fag er inspirerende og udviklende, således at elevernes mulighed for udvikling og tilegnelse af kundskaber og færdigheder bliver så alsidig som muligt.
 • Vi ønsker, at vores omgangsform er præget af gensidig tillid og respekt.
  Det er vigtigt for skolen at alle, elever, personale og forældre, udviser respekt og hensyn over for hinanden og har tillid til hinanden. Vi ønsker en omgangstone, som afspejler den fornødne respekt for hinanden, mellem alle på skolen. Vi tager afstand fra enhver form for diskrimination, mobning og grove drillerier og handler, når vi bliver opmærksom på, at det foregår.
 • Vi ønsker engagerede forældre og elever, som påtager sig et medansvar for skolens liv. Vi lægger vægt på at elever og forældre engagerer sig i skolens daglige liv og er medvirkende til, at skolens undervisningsmiljø er det bedst mulige.

Velkommen

Vedbæk skole er en folkeskole med ca. 525 elever opdelt i to afdelinger - afdeling 1 for 0.-5. kl., og afdeling 2 for 6.-9. kl.. Skolen har en SFO/SFK for 0.- 5.kl., hvis lokaler er fuldt integreret med skolens lokaler. 

Mål

Vedbæk Skole er et læringscenter med fokus på,at den enkelte elev lærer mest muligt.

- Om sig selv og almen dannelse.

- Om tilegnelse af viden og færdigheder

- Om fællesskaber og verden omkring sig 

Læs mere om